Informator i aktualności
2019.02.19 Agnieszka Kowalczyk
Pamiętacie słynną sprawę traktora zabranego i sprzedanego przez komornika mimo tego, że był własnością sąsiada dłużnika, a nie samego dłużnika? Sprawa była szeroko komentowana w mediach i stała się przyczyną dla zmian w kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy w wersji obowiązującej od 1.01.2019r. nie pozwalają już komornikowi na takie działanie - aktualnie komornik nie może zająć cudzej rzeczy. Wprowadzono również kilka innych ułatwień dla dłużników i dla właścicieli rzeczy zajętych przez komornika, którzy dłużnikami nie są.


2019.01.02 Agnieszka Kowalczyk
Za oknami zima i Nowy Rok. A wraz z Nowym Rokiem w porządku prawnym pojawiają się nowe przepisy. Jedną ze zmian jest zmiana zasad rozliczania kosztów komorniczych wynikająca z wejścia w życie ustawy z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych. Wprowadza ona nowe opłaty w postępowaniu egzekucyjnym, tj. inaczej niż dotychczasowe przepisy ustala wysokość wynagrodzenia komornika, które zwykle płaci dłużnik.
2018.07.11 Zuzanna Raszczyk

W związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 09.07.2018r. czekają nas duże zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń: zmieni się okres przedawnienia i sposób działania przedawnienia w sądzie.

2017.10.04 Agnieszka Kowalczyk
Wielokrotnie klienci pytają nas ile tak na prawdę komornik może zabrać im z rachunku bankowego, ile zająć wynagrodzenia z umowy o pracę, a ile zabierze emerytowi. Dzisiejsza publikacja przedstawia zebrane odpowiedzi na te pytania. Warto pamiętać, że rok temu zmieniła się wysokość kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym, a w tym roku zmieniły się zasady rządzące zajęciami emerytury. Co ciekawe - zmiany te są korzystne dla ... wierzycieli.
2017.05.09 Agnieszka Kowalczyk
Setki drobnych i większych spraw w życiu każdego z nas są rozstrzygane na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Absolutnie każdy z nas ma z nim do czynienia mniej lub bardziej świadomie. Dziwić zatem może to, że tak ogromny wpływ na nasze życie ma kodeks z 1960 roku. Co prawda aktualizowany, ale wciąż nie nadążający za realnym życiem. Pewne nadzieje na dobrą tym razem zmianę budzi nowelizacja, która ma wejść w życie w Dniu Dziecka.
Informator i aktualności

INFORMATOR został stworzony, aby przekazać odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania z zakresu prawa np. „jak uzyskać alimenty?”; „jakie prawa ma wierzyciel upadłego?”; „jak przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?”.

Podamy tu gotowe rozwiązania i najważniejsze informacje dotyczące tych kwestii, które najczęściej znajdują się w sferze Państwa zainteresowań.

Zapraszamy do czytania.