Informator i aktualności
2020.12.07 Agnieszka Kowalczyk
Najnowsze zmiany przepisów podatkowych spotkały się z żywiołową reakcją przedsiębiorców, w szczególności - wspólników spółek komandytowych, dla których oznaczają one dodatkowe obciążenia. Wielu zastanawia się jak poradzić sobie w tej sytuacji. Część podmiotów - w szczególności tych funkcjonujących jako spółki komandytowe, w których wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zastanawia się nad przekształceniem w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dla nich właśnie mamy dobrą wiadmość - przepisy obowiązujące od 1.03.2020r. ułatwiają takie przekształcenie.
2020.07.31 Agnieszka Kowalczyk
Epidemia nie ustępuje, ale wszyscy wróciliśmy do pracy. Nie ma jasnych wytycznych jak postępować, żeby uchronić się przed zachorowaniem. Coraz częściej zdarza się, że pracodawcy wysyłają do domu pracowników z objawami choroby albo z niepewnym wynikiem testu. Co robić jeśli okaże się, że pracownik wysłany do domu na dwa dni jest zdrowy? 
2020.04.10 Agnieszka Kowalczyk
Zastanawialiśmy się jak przekazać porównanie dofinansowania do wynagrodzeń, jakie pracodawcy mogą uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej w wersji wprowadzonej 31.03.2020r. ... i stworzyliśmy proste kompendjum w tabelce. Zaprezentowana w kolejnej części.

Kliknij "więcej" :)
2020.04.09 Agnieszka Kowalczyk
Ograniczenie kosztów pracowniczych na podstawie zapisów z tarczy antykryzysowej nie jest proste. Regulacja z art. 15zf ust. 1 pkt. 3 Ustawy o COVID pozwalająca na zmianę warunków pracy wynikających z umów zawartych z pracownikami wzbudza szereg wątpliwości i obaw. Niejasne sformułowania ustawy mogą być w przyszłości różnie interpretowane. Dlatego przestawiamy porównanie regulacji wynikającej z COVID z funkcjonującymi od dawna zapisami kodeksowymi z art. 91 k.p. i art. 23 1a k.p. Porozumienia kodeksowe z pewnością będą bezpieczniejsze, a zahamowanie działalności gospodarczej związane z epidemią u wielu pracodawców wywołało niepodważalnie trudną sytuację finansową w rozumieniu tych przepisów. Dodatkowo - porozumienia kodeksowe mogą być zawierane nawet jeśli nie ma 15% lub 25% spadku obrotów. W dalszej części znajdą Państwo tabelę z porównaniem.
2020.04.03 Agnieszka Kowalczyk

Pracodawca znajdujący się w trudnym położeniu w związku z trudnościami w prowadzeniu działalności wynikającymi z epidemii COVID-19 oraz nakładanych ograniczeń, nie musi od razu zwalniać pracowników. Może w porozumieniu z pracownikami podjąć próbę zmiany warunków zatrudnienia na takie, które pozwolą przetrwać zakładowi pracy i utrzymać jak największą ilość miejsc pracy. Zmiana ustawy o COVID wprowadzona 1.04.2020r. umożliwia to również pracodawcom objętym układem zbiorowym pracy. W dalszej części znajdziecie podstawy prawne, warunki, skutki i prostą wersję porozumienia, które może pomóc w ocaleniu zakładu pracy.

Informator i aktualności

INFORMATOR został stworzony, aby przekazać odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania z zakresu prawa np. „jak uzyskać alimenty?”; „jakie prawa ma wierzyciel upadłego?”; „jak przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?”.

Podamy tu gotowe rozwiązania i najważniejsze informacje dotyczące tych kwestii, które najczęściej znajdują się w sferze Państwa zainteresowań.

Zapraszamy do czytania.