Oferta - Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

(SPÓŁKI, UMOWY, SPORY SĄDOWE)

▪   zakładanie spółek prawa handlowego (kompleksowe przygotowanie dokumentów we współpracy
     z notariuszem „do podpisu”)

▪   tworzenie wewnętrznych dokumentów korporacyjnych

▪   due diligence przed nabyciem spółek

▪   przekształcanie i przejmowanie oraz łączenie (fuzje) spółek

▪   reprezentacja przed sądami gospodarczymi oraz rejestrowymi

▪   reprezentacja w mediacjach w sprawach spornych i w negocjacjach przy zawieraniu umów

▪   likwidacja spółek

▪   przygotowanie, opiniowanie i weryfikacja prawna umów w obrocie gospodarczym, w tym również umów opartych na 
     prawie  obcym bądź międzynarodowym

▪   przygotowanie i weryfikacja regulaminów sklepów internetowych

▪   reklamacje: doradztwo prawne przy rozpatrywaniu reklamacji klientów oraz formułowanie umów pod kątem minimalizacji
     ryzyka w tym zakresie

▪   pełna obsługa prawna organów spółek, w tym obsługa w języku angielskim w spółkach z udziałem
     podmiotów zagranicznych (w  tym zwoływanie i protokołowanie zgromadzeń)

▪   bieżąca obsługa prawna w zakresie weryfikowania umów handlowych (również po angielsku) w zakresie działalności
     przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz sklepów internetowych

▪   udział w negocjacjach umów zawieranych z dużymi klientami korporacyjnymi, w   tym z bankami oraz opracowanie umów

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami poprzez zamieszczony w zakładce „Kontakt” formularz. Jeśli możesz dołącz plik z dokumentami Twojej sprawy. Przeanalizujemy Twój przypadek i skontaktujemy się w celu omówienia strategii działań.

Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiązać problem lub znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania.