Informator
Jesteś tutaj: Start \ Informator
ile pieniędzy zabierze komornik z rachunku bankowego? ile może zabrać z emerytury?

Zajęcie

Ograniczenie zajęcia

Zmiany w zakresie ograniczenia

Umowa o pracę

Do 50% wynagrodzenia z tym, że dłużnikowi musi zostać równowartość płacy minimalnej - aktualnie 2.000 zł brutto (1335,69 zł netto)

Zgodnie ze zmianami minimalnego wynagrodzenia (dolny limit)

Rachunek bankowy

Art. 54 prawa bankowego: do 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (stale) - aktualnie 1.500 zł

Do 8 września 2016 – równowartość trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w 2016r. powyżej 12.000 zł – limit jednorazowy, nieodnawialny)

Emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

75% najniższej emerytury/renty - aktualnie 750 zł

Zmiany zgodnie z ogłoszeniami ZUS – uwaga – do 1.07.2017r. było 50%

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

75% najniższej emerytury/renty – aktualnie 562 zł

Zmiany zgodnie z ogłoszeniami ZUS – uwaga – do 1.07.2017r. było 50%

Informator i aktualności

INFORMATOR został stworzony, aby przekazać odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania z zakresu prawa np. „jak uzyskać alimenty?”; „jakie prawa ma wierzyciel upadłego?”; „jak przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?”.

Podamy tu gotowe rozwiązania i najważniejsze informacje dotyczące tych kwestii, które najczęściej znajdują się w sferze Państwa zainteresowań.

Zapraszamy do czytania.