Informator
Jesteś tutaj: Start \ Informator
Sprawa traktora, czyli łatwiej chronić rzeczy przed komornikiem
Zgodnie z przepisem art.  845 § 1 kodeksu postępowania cywilnego komornik przystępuje do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Przy czym zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Kluczowe znaczenie ma zapis art.  845 § 2 k.p.c.: "Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika." Komornik umarza postępowanie w niezbędnym zakresie, jeżeli przedstawiono niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika (art. 845 §  22).

Uwaga - takie ograniczenie nie dotyczy to sytuacji, w której sam dłużnik dokonał zbycia ruchomości na rzecz osoby trzeciej. Ale jeśli dłużnik co prawda nie zbył rzeczy, ale przekazał ją osobie trzeciej (np. pożyczył, albo wynajął), to możnazająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie. 
 
Informator i aktualności

INFORMATOR został stworzony, aby przekazać odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania z zakresu prawa np. „jak uzyskać alimenty?”; „jakie prawa ma wierzyciel upadłego?”; „jak przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?”.

Podamy tu gotowe rozwiązania i najważniejsze informacje dotyczące tych kwestii, które najczęściej znajdują się w sferze Państwa zainteresowań.

Zapraszamy do czytania.